מקצוע מידע על מקצוע : פסיכולוגיה התפתחותית - 214104

214104 - פסיכולוגיה התפתחותית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214096 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קווי התפתחות ותיאוריות של התפתחות אנושית (פסיכודינאמית לעומת התנהגותית). תיאוריות התפתחותיות. התפתחות גורמי הנעה: היררכיה של צרכים, צורך בהישג, התפתחות הצורך בהישג, נסיונות להעלאת רמת הצורך בהישג, רמת שאיפה, חרדה ולימודים, החרדה והמורה. הסקרנות כצורך, סקרנות ותכניות לימודים. תיאוריות פסיכודינאמיות. התפתחות פסיכוסקסואלית (פרויד) ושלבי התפתחות עפ"י אריקסון. התפתחות קוגניטיבית עפ"י פיאז'ה. התפתחות האינטליגנציה.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:53:52