מקצוע מידע על מקצוע : פסיכולוגיה חינוכית 1 - 214101

214101 - פסיכולוגיה חינוכית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214096 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214098 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית      
  214107 פסיכולוגיה קוגנטיבית      


רקע היסטורי (אסכולות) ושיטות מחקר. הבדלים בין-אישיים: אינטליגנציה ומדידתה, התפתחות קוגניטיבית (פיאז'ה, ברונר, התפתחות שפה), התפתחות האישיות מהיבט חברתי (אריקסון). חינוך מיוחד: חריגות קוגניטיבית, אמוציונלית ומוטורית, לקויות למידה. תורות חשיבה, תורות זכירה, שיכחה, קשב. תורות למידה: הגדרות למידה לסוגיה, התניות, עיבוד מידע, למידה חברתית, פתרון בעיות ויצירתיות, מבחני יצירתיות, העברה.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:43:17