מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית - 214098

214098 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214101 פסיכולוגיה חינוכית 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214107 פסיכולוגיה קוגנטיבית      


רקע היסטורי, תהליכי עיבוד מידע: פסיכו-פיסיקה, תפיסה, קשב, למידה והתניות זיכרון, פתרון בעיות, רציונלית, לקויות למידה.


נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 06:14:44