מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפסיכולוגיה חברתית - 214097

214097 - מבוא לפסיכולוגיה חברתית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214102 פסיכולוגיה חינוכית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214106 פסיכולוגיה חברתית      


השפעה חברתית: השפעת הזולת על התנהגות של הפרט, ציות וקונפורמיות: עמדות, תהליכי שכנוע, דעות קדומות. תהליכים קבוצתיים: החלטות קבוצתיות, groupthink. מעתק נטילת סיכון. מנהיגות. אינטראקציה חברתית: התחברות בין-אישית, התנהגות פרו-חברתית, תוקפנות.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:06:56