מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית - 214096

214096 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214101 פסיכולוגיה חינוכית 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214104 פסיכולוגיה התפתחותית      


רקע היסטורי, שיטות מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית: תורשה וסביבה, אינטראקציה בין הגורמים התורשתיים והסביבתיים: הבדלים בין אישיים, ברונר, התפתחות השפה, פסיכו-סקסואלית (פרויד), חברתית (אריקסון). מבחני אישיות. גישות תיאורטיות שונות להתפתחות: פסיכואנליזה, הגישה ההתנהגותית (ביהביוריסטית), הגישה ההומניסטית. התפתחות קוגניטיבית. התפתחות מוסרית, רגשית וחברתית.


נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 06:07:03