מקצוע מידע על מקצוע : אולפן 4: תכנון מטרופוליטני - 209700 (Previous)

209700 - אולפן 4: תכנון מטרופוליטני
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     4 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

אולפן מסכם העוסק בתכנון של אזור מטרופוליטני. הדגש יושם על תכנון מתואם של מערכות חברתיות, כלכליות, פיזיות, מוסדיות וטבעיות, תוך צרוף שיקולי ריכוז ובזור סמכויות של קבלת החלטות ובצוע.


הערות
קורס חובה המסלול לתכנון ערים


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-17:30 ב פרופ' מרטנס צ'רלס הרצאה 10 11
    17:30-18:30 ב ד"ר ישראל אמיל תרגול 11
    15:30-18:30 ה
 
    15:30-17:30 ב פרופ' מרטנס צ'רלס הרצאה 10 12
    17:30-18:30 ב פרופ' מרטנס צ'רלס תרגול 12
    15:30-18:30 ה
 
    15:30-17:30 ב פרופ' מרטנס צ'רלס הרצאה 10 13
    17:30-18:30 ב תרגול 13
    15:30-18:30 ה
 
    15:30-17:30 ב פרופ' מרטנס צ'רלס הרצאה 10 14
    17:30-18:30 ב תרגול 14
    15:30-18:30 ה

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:52:19