מקצוע מידע על מקצוע : תכנון כולל מתקדם 1 - 208700

208700 - תכנון כולל מתקדם 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

חקירה, הגדרה וניתוח של בעיה כללית בתכנון ארכיטקטוני או של אב-טיפוס, קביעת קריטריונים לתכנון, הצעה לפתרון קונצפטואלי לבעיה התכנונית.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:35:16