מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו בעיצוב תעשייתי4 - 208315 (Previous)

208315 - סטודיו בעיצוב תעשייתי4
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      4 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סטודיו 4 הינו סטודיו עיצוב תעשייתי המתכונת של הרצאה, הנחייה קבוצתית, הצגת משתתפים ודיון קבוצתי. הסטודיו תומך בפרוייקטי הגמר של הסטודנטים בתארים מתקדמים, פרוייקטי עיצוב, כתיבה וסביבת עיצוב ותמיכה בפיתוח עיצוב ובנייה של פרוייקטים בעיצוב תעשייתי בכל תחומי העניין האישיים של הסטודנטים.
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להגיש מצגת מלאה של פרוייקט עיצוב כולל אב טיפוס מתקדם. 2.לתכלל פרוייקט אינטגרטיבי בחשיבה עיצובית.
3. לנסח את הייחודיות של הפרויקט עבור כנס, תערכוה, או כתב עת.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-19:30 ה ד"ר מטקלף דניאל הרצאה 10 11
          תרגול 11

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:27:57