מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו עיצוב תעשייתי 1 - 208310 (Current)

208310 - סטודיו עיצוב תעשייתי 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     4 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

עיצוב מוצר או מערכת בדרגת מורכבות בינונית תוך לימוד תהליכי עיצוב תעשייתי ויישומם בפועל. יושם דגש על הצבת יעדים ומטרות לעיצוב, עיצוב כוללני על סמך שיקולים טכניים/טכנולוגיים, עיצוביים, שיווקיים חברתיים, פסיכולוגיים ואקולוגיים. גיבוש פתרונות אלטרנטיביים וניתוחם ובנית הגשה. שיטת עבודה: צוות בין תחומי. דרישות מהסטודנט: הגשה שלמה הכוללת פרוגרמה, הערכת חלופות ופתרון מנומק, תוך קיום קשר פעיל ורצוף עם חברי הצוות והמנחים.


הערות
קורס חובה לשנה א'
המסלול לעיצוב תעשייתי
הגשה 14.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-15:30 ה פרופ' טרזי עזרא הרצאה 10 11
    15:30-19:30 ה פרופ' טרזי עזרא תרגול 11

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:18:03