מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי - 208171 (Previous)

208171 - פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206013 סדנה טכנולוגית הנדסית 2       מקצועות צמודים
 
  206171 סטודיו נושאי אינטגרטיבי       מקצועות זהים


פרויקט מונחה הכולל מחקר דרך תכנון ( research by design ). פיתוח אדריכלי מפורט מתוך עמדה ביקורתית ביחס לסוגיה עכשווית. גיבוש ופיתוח מערך קונסטרוקטיבי כבסיס לתכנון המכלול הבנייני, ופיתוח חלקים מהמבנה ברמת פירוט גבוהה תוך היכרות, הבנה ויישום של שיקולי אקלים, הקשר סביבתי, פיתוח סביבה, קונסטרוקציה, תחיקה ותקנים.

תוצאות למידה
בסיום הסטודיו הסטודנט יהיה מסוגל:
להשלים תהליך של תכנון אדריכלי תוך שימוש במחקר דרך התכנון ושימוש בכלים ארכיטקטוניים לפיתוח ביקורתי של נושאים ורעיונות. תוצרי הסטודנט יכללו פיתוח מפורט במנעד קני מידה מן ההיבט העירוני ועד חומרים ופירטי בניה וייצוגם דרך כלים מתקדמים המקובלים בפרקטיקה האדריכלית העכשווית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-16:30 ב ארכיטקט חן ניר
ארכיטקט ברנד אלה
הרצאה 10 11
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב ארכיטקט חן ניר תרגול 11
    16:30-20:30 ה
 
    15:30-16:30 ב ארכיטקט חן ניר
ארכיטקט ברנד אלה
הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב ארכיטקט ברנד אלה תרגול 12
    16:30-20:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:22:15