מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי - 208171

208171 - פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206013 סדנה טכנולוגית הנדסית 2       מקצועות צמודים
 
  206171 סטודיו נושאי אינטגרטיבי       מקצועות זהים


פרויקט מונחה הכולל מחקר דרך תכנון ( research by design ). פיתוח אדריכלי מפורט מתוך עמדה ביקורתית ביחס לסוגיה עכשווית. גיבוש ופיתוח מערך קונסטרוקטיבי כבסיס לתכנון המכלול הבנייני, ופיתוח חלקים מהמבנה ברמת פירוט גבוהה תוך היכרות, הבנה ויישום של שיקולי אקלים, הקשר סביבתי, פיתוח סביבה, קונסטרוקציה, תחיקה ותקנים.

תוצאות למידה
בסיום הסטודיו הסטודנט יהיה מסוגל:
להשלים תהליך של תכנון אדריכלי תוך שימוש במחקר דרך התכנון ושימוש בכלים ארכיטקטוניים לפיתוח ביקורתי של נושאים ורעיונות. תוצרי הסטודנט יכללו פיתוח מפורט במנעד קני מידה מן ההיבט העירוני ועד חומרים ופירטי בניה וייצוגם דרך כלים מתקדמים המקובלים בפרקטיקה האדריכלית העכשווית.


הערות
קורס חובה שנה א מקצועי
המסלול לארכיטקטורה
מטלה סופית 11.7.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-16:30 ב ארכיטקט כהן אורי
ארכיטקט חן ניר
הרצאה 10 11
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב ארכיטקט חן ניר תרגול 11
    16:30-20:30 ה
 
    15:30-16:30 ב ארכיטקט כהן אורי
ארכיטקט חן ניר
הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב תרגול 12
    16:30-20:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 04:54:23