מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו פרויקט גמר - חלק 2 - 208112 (Previous)

208112 - סטודיו פרויקט גמר - חלק 2
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  208111 סטודיו פרויקט גמר - חלק 1       מקצועות קדם
 
  206112 סטודיו 01-פרויקט גמר       מקצועות זהים


תכנון מפורט העונה לנושא\דיון\רעיון, פיתוח הפרויקט מהקונספט, שפותח בסטודיו פרוייקט הגמר בחלק ה i ועד תכנון מפורט. הפרויקט יכלול תזה ומחקר מתאים, בניית פרוגרמה, הגדרת האתר ופיתוח שפה אדריכלית. ניסוח עקרונות תכנון להתערבות ולמצבים פרוגרמתיים שונים בפרויקט. הפרויקט מלווה בקורס עיוני תומך תזה._

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לגבש פרוגרמה מפורטת עבור הטענה המרחבית שפותחה בסטודיו הקודם.
2. שפה טקטונית לפרויקט.
3. להכין מערכת תוכניות בקנה מידה 002:1 (תוכניות חתכים חזיתות), לפתח קטע לקנה מידה יחודי לקנה מידה 1:05/1:001, לפתח פרט יחודי של הפרויקט ולכתוב תיזה תכנונית-עיצובית.


הערות
קורס חובה שנה ב תואר שני מקצועי
מטלה סופית 4+5.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 11
    13:30-19:30 ב פרופ'ח שורץ גבי תרגול 11
    18:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 12
    13:30-19:30 ב ארכיטקט וול ישי תרגול 12
    18:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 13
    13:30-19:30 ב פרופ' חיוטין ברכה תרגול 13
    18:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 14
    13:30-19:30 ב ד"ר יזהר דיקלה תרגול 14
    18:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 15
    13:30-19:30 ב ארכיטקט לייבו זיו תרגול 15
    18:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 16
    13:30-19:30 ב ארכיטקט צרפתי שמעיה תרגול 16
    18:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 17
    13:30-19:30 ב ארכיטקט קימל איתן תרגול 17
    18:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 18
    13:30-19:30 ב ארכיטקט רובינס דיוויד תרגול 18
    18:30-20:30 ה

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:04:50