מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו פרויקט גמר - חלק 1 - 208111 (Current)

208111 - סטודיו פרויקט גמר - חלק 1
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206013 סדנה טכנולוגית הנדסית 2   (   מקצועות קדם
  206044 חומרי בניין ושיטות בנייה 2 ו -    
  206567 מערכות הבניין - בקרת הסביבה ו -    
  206577 תכן מבנים כולל ו -    
  206931 גישות עכשוויות לעיצוב עירוני ו -    
  206968 טכנולוגיות בניה ופירטי בניין 3 ו -    
  208171 פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי ו -    
) 208174 פרוייקט בסטודיו עיצוב עירוני ו -    
 
  206111 סטודיו 9 -פרויקט גמר       מקצועות זהים


פרוייקט תכנון העונה לנושא/דיון/רעיון נבחר ברמה של בניית קונספט. הסטודנט יפתח עמדה תכנונית בנוגע ליחסים הרלוונטיים לנושא הפרויקט, כגון היחס בין קנה מידה עירוני לקנה מידה בנייני. הפרוייקטים יתמקדו בנתיב מחקר נבחר. הפרויקט מלווה בקורס עיוני תומך תיזה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לגבש שיטה כלי-אסטרטגיה ולעון טענה מרחבית המבוססת על דיון בנושא/ קונטקסט וידע אדריכלי.
2. לפתח כלים חדשניים ומקוריים לדיון, לזהות ולהשתמש באמצעים רלבנטיים המתאימים להתערבות, לנקוט עמדה וליישם טענה מרחבית דרך הכלי שנבחר.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ב   הרצאה 10 11
    13:30-19:30 ב תרגול 11
    17:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב   הרצאה 10 12
    13:30-19:30 ב תרגול 12
    17:30-20:30 ה
 
    11:30-13:30 ב   הרצאה 10 13
    13:30-19:30 ב תרגול 13
    17:30-19:30 ה
 
    11:30-13:30 ב   הרצאה 10 14
    13:30-19:30 ב תרגול 14
    17:30-20:30 ה

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:11:34