מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו פרויקט גמר - חלק 1 - 208111 (Current)

208111 - סטודיו פרויקט גמר - חלק 1
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206111 סטודיו 9 -פרויקט גמר       מקצועות זהים


פרוייקט תכנון העונה לנושא/דיון/רעיון נבחר ברמה של בניית קונספט. הסטודנט יפתח עמדה תכנונית בנוגע ליחסים הרלוונטיים לנושא הפרויקט, כגון היחס בין קנה מידה עירוני לקנה מידה בנייני. הפרוייקטים יתמקדו בנתיב מחקר נבחר. הפרויקט מלווה בקורס עיוני תומך תיזה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לגבש שיטה כלי-אסטרטגיה ולעון טענה מרחבית המבוססת על דיון בנושא/ קונטקסט וידע אדריכלי.
2. לפתח כלים חדשניים ומקוריים לדיון, לזהות ולהשתמש באמצעים רלבנטיים המתאימים להתערבות, לנקוט עמדה וליישם טענה מרחבית דרך הכלי שנבחר.


הערות
קורס חובה לשנה ב' מקצועי המסלול לארכ
הגשה 21+22.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-12:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 11
    14:30-15:30 ה
    12:30-19:30 ב ארכיטקט קימל איתן תרגול 11
    15:30-20:30 ה
 
    11:30-12:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 12
    14:30-15:30 ה
    12:30-19:30 ב פרופ' חיוטין ברכה תרגול 12
    15:30-20:30 ה
 
    11:30-12:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 13
    14:30-15:30 ה
    12:30-19:30 ב פרופ'ח שורץ גבי תרגול 13
    15:30-20:30 ה
 
    11:30-12:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 14
    14:30-15:30 ה
    12:30-19:30 ב תרגול 14
    15:30-20:30 ה
 
    11:30-12:30 ב פרופ'ח שורץ גבי הרצאה 10 15
    14:30-15:30 ה
    12:30-19:30 ב תרגול 15
    15:30-20:30 ה

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:08:46