מקצוע מידע על מקצוע : מדיניות חברתית ותכנון - 207950

207950 - מדיניות חברתית ותכנון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  209250 תכנון מרחבי ומדיניות חברתית       מקצועות זהים


תיאוריות של מדיניות חברתית. תפקידה של החברה האזרחית והעשייה התכנונית והחברתית, צדק חברתי, צדק סביבתי ותכנון הוגן. תכנון רגיש לתרבות בחברה רב-תרבותית ותכנון של שונות, גישות תכנוניות להשגת מטרות חברתיות, מדיניות לצמצום פערים חברתיים-כלכליים בישראל, שיטות הערכה בתכנון חברתי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 ירושלים - מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל א. אבירם, א. גל, ג. קטן מדיניות חברתית בישראל : מגמות וסוגיות
2006 ma and london: edward elgar j. poon, k. button and p. nijkamp social planning
2003 social policy p. alcock , a. erskine and m. may blackwell publishing
2000 oxford university press c.j. barrow social impact assessment: an introduction

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:03:12