מקצוע מידע על מקצוע : תכנון וקיימות - 207945 (Previous)

207945 - תכנון וקיימות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

עליית המודעות הסביבתית בעולם והתפתחותו של המושג בר-קיימא והגדרותיו. גישות תיאורטיות ופילוסופיות העוסקות בפיתוח בר-קיימא. המטרות והאמצעים התכנוניים להשגת פיתוח בר-קיימא ברמה הקהילתית, העירונית והאזורית. כלים להערכת מידת השגת מטרותיו של פיתוח בר-קיימא קהילתי ויישומן בישראל.


הערות
קורס בחירה המסלול לתכנון ערים
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ב פרופ'ח ג'בארין יוסף הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999   j.leitmann j.leitmann g and management in urban design new york: mcgraw-hill
1994 london:earthscan publications p. nijkamp-perrels, a susuainable cities in europe

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:11:32