מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מידע ממוחשבות בארכיטקטורה - 207930 (Previous)

207930 - מערכות מידע ממוחשבות בארכיטקטורה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206810 מחשובו של ידע ארכיטקטוני צורני       מקצועות קדם


המקצוע דן בהשפעות המדיה הממוחשבת על דגום והצגת מידע בתחום הארכיטקטורה ובנוי ערים. המקצוע מקנה ידע תיאורטי ויישומי של מערכות מידע. דגש יושם על ניצול מערכות אלו בתחומי תכנון, הגשה, והצגת מידע. גישות שונות לשילוב מערכות מולטימדיה כחלק אינטגרלי במערכות מידע יסקרו ויוצגו במהלך הקורס. נסיון יישומי לשילוב אינפורמציה ויזואלית ומילולית יוקנה לסטודנט באמצעות תרגול ופיתוח אפליקציות בתוכנות שונות מהתחום של היפרטקסט היפרמדיה ומולטימדיה.


הערות
הבעה גרפית מתקדם
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים בפרויקט גמר
קורס קדם ,205813 קורס חופף 205924


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ה ארכיטקט תומשוב אמיר הרצאה 10 11
    13:30-15:30 ה ארכיטקט תומשוב אמיר תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1990 que publishing company bove t. and rhodes c. multimedia handbook
חובה 1987 bantam books goodman d the complete hypercard handbook

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:53:43