מקצוע מידע על מקצוע : אולפן 2: שכונתי - 207701 (Previous)

207701 - אולפן 2: שכונתי
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     4 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  207700 אולפן 1: עירוני       מקצועות קדם


האולפן עוסק בתכנון פרויקט בדרג שכונתי שמטרתו להקנות לסטודנט הכרות עם הבעיות האופייניות בתכנון שכונה, המערכות העיקריות בדרג זה, והשיטות המתאימות לתכנון. באולפן מושם דגש על תכנון פיסי בקנ"מ שכונתי, ועל ניתוח של תהליכים אורבניים.


הערות
קורס חובה המסלול לתכנון ערים


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-17:30 ב ד"ר שך-פינסלי דלית הרצאה 10 11
    17:30-18:30 ב תרגול 11
    15:30-18:30 ה
 
    15:30-17:30 ב ד"ר שך-פינסלי דלית הרצאה 10 12
    17:30-18:30 ב תרגול 12
    15:30-18:30 ה
 
    15:30-17:30 ב ד"ר שך-פינסלי דלית הרצאה 10 13
    17:30-18:30 ב תרגול 13
    15:30-18:30 ה
 
    15:30-17:30 ב ד"ר שך-פינסלי דלית הרצאה 10 14
    17:30-18:30 ב תרגול 14
    15:30-18:30 ה

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:11:23