מקצוע מידע על מקצוע : אולפן 1: עירוני - 207700 (Current)

207700 - אולפן 1: עירוני
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     4 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

לאולפן שתי משימות עיקריות: הכרה של מערכות עירוניות ותרגול ראשון בישום המרכיבים העיקריים של תהליך התכנון: קביעת יעדים, יצירת אלטרנטיבות והערכתן והבנת תהליך הביצוע. יישום בהכנת תכנית מבנית לעיר קיימת בגודל קטן או בינוני.


הערות
קורס חובה לשנה א' המסלול לתכנון
ערים ואזורים
הגשה 16.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-16:30 ב פרופ'ח פלאוט פנינה הרצאה 10 10
    15:00-16:00 ה
    16:30-18:30 ב פרופ'ח פלאוט פנינה תרגול 10
    16:00-18:00 ה
 
    15:30-16:30 ב פרופ'ח פלאוט פנינה הרצאה 10 11
    15:00-16:00 ה
          תרגול 11

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:16:12