מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתכנון סביבתי - 207090

207090 - מבוא לתכנון סביבתי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  208090 מבוא לתכנון סביבתי       מקצועות זהים


מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים למורכבות השילוב של שיקולים סביבתיים במערכת התכנון והבנייה בישראל. בין נושאי הקורס יכללו: מרכיבי הבעיה הסביבתית, כיווני פעולה, אמצעים וממד הזמן בתכנון סביבתי, המסגרת המשפטית והמינהלית לשמירת משאבי הטבע ואיכות הסביבה בישראל, אמנות בינלאומיות ושיתוף פעולה אזורי, מעמדם ומעורבותם של ארגונים סביבתיים בעיצוב מדיניות סביבתית ובתהליכי תכנון, פיתוח בר-קיימא ודרכי יישומו בנושאים סביבתיים נבחרים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 המשרד לאיכות הסביבה המשרד לאיכות הסביבה איכות הסביבה בישראל
1998 המשרד לאיכות הסביבה - ירושלים המשרד לאיכות הסביבה לקראת פיתוח בר-קיימא בישראל, מסמכים ראשוניים
1992 מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים ע. פרוז'ינין וי. גלס איכות הסביבה בישראל בשנות האלפיים
1994 .earthscan publications ltd j. carew-reid, r. prescott-allen, j. carew-reid, r. prescott-allen, .strategies for national sustainable development london
1994 .earthscan publications ltd d. pearce, e.b. barbier and a. markandya sustainable development. london

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:45:30