מקצוע מידע על מקצוע : הכנה לתהליך מחקר - 207045 (Previous)

207045 - הכנה לתהליך מחקר
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  207001 תיאוריות התכנון       מקצועות קדם


בניית תהליך מחקר וכתיבה של חיבור מדעי. המתכונת המתוכננת היא של הרצאות ותרגילים נבחרים תוך הדגשת הצגות התרגילים בכיתה וקבלת משוב הדדי בין הסטודנטים.


הערות
קורס חובה לתלמידי מחקר בכל המסלולים


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 סגו 09:30-11:30 ב פרופ'ח פלאוט פנינה הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:17:26