מקצוע מידע על מקצוע : שימושי הממ"ג לשמירת טבע וקבלת החלטות סביבתיות - 207021

207021 - שימושי הממ"ג לשמירת טבע וקבלת החלטות סביבתיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

כלים סטטיסטיים ומרחביים מתקדמים, יכולות תלת מימד של חבילת התוכנה המסחרית arcgis, מתודות רב- קריטריוניות לתכנון להערכת שירותי מערכת אקולוגיים ותכנון לשמירת טבע, ניתוח חלופות מרחביות להשגת מטרות סביבתיות, שמירת מגוון המינים ושירותי מערכת אקולוגיים, אפליקציות מערכות מידע גיאוגרפיים (ממ"ג - כלי בסיסי להצגה ולניתוח מידע מרחבי ) מתקדמות. לאחר השלמת הקורס הסטודנט ידע:
1) להציג מידע רסטרי דו-ממדי בצורה תלת- ממדית.
2) לערוך מידע וקטורי (כקובץ "שייפ") שהורד מאפליקציות ממ"ג מקוונות (כגון גוגל).
3) לערוך ניתוח נופי בעזרת הממ"ג.
4) לערוך ניתוח רב - קריטריוני בעזרת הממ"ג.
5) לפרש מושגים מרחביים בתחום התכנון לשמירת טבע ולפתרונות סביבתיים: רציפות, יחס קצה-מכלול, אינדקס sharon, כושר עמידה.
6) להבין עקרונות של אפליקציות איזור שונות לתעדוף מרחבי לשמירת טבע.


הערות
קורס בחירה המסלול לתכנון ערים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-14:30 ב פרופ'ח פורטמן מישל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2012 oxford university press a. moilanen, ka. wilson, h. possingham a. moilanen, ka. wilson, h. possingham spatial conservation prioritization: quantitative methods and computational tools.
  2009 wiley and sons m. n. demers fundamentals of geographics information systems

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 04:47:57