מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לממ"ג למתכננים - 207020 (Current)

207020 - מבוא לממ"ג למתכננים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  209020 שיטות תכנון מתקדמות (מערכות מידע)       מקצועות זהים


לפתח מיומנות בשימוש טכנולוגיה מתקדמת בנתוח נתונים מרחביים. הקורס מתרכז בלימוד הסביבה -gis מערכות מידע גיאוגרפיות במסגרת הקורס בחלקו הראשון ילמדו הסטודנטים שימוש ישיר של טכנולוגית gis ובחלק השני, יישום השיטה לפרויקט קטן, בתחום תכנון אזורי.


הערות
קורס חובה לשנה א' מקצועי המסלול לארכ
ללומדים פרויקט בסטודיו עיצוב עירוני
בחינה
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ב אינגינר בן נון עדי הרצאה 10 11
    13:30-15:30 ב   תרגול 11
 
    11:30-13:30 ב אינגינר בן נון עדי הרצאה 10 12
    13:30-15:30 ב אינגינר בן נון עדי תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 van nostrand reinhold j.c. antenucci al. geographic information systems,a guide to the
1990 prentice hall, englewood cliffs, nj. c.d. tomlin, geographic information systems and cartographic
1991 institue of planners r.e. klosterman a new wealth of gis texts journal of american

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:51:30