מקצוע מידע על מקצוע : היסטוריה ופילוסופיה של השימור - 206990

206990 - היסטוריה ופילוסופיה של השימור
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206948 היסטוריה ופילוסופיה של השימור       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס ישמש כפלטפורמה להעמקה בתולדות השימור בעולם מהמאה ה- 18 ועד ימינו, ניסוח האמנות הבינלאומיות והתגבשות ארגוני השימור בעולם ובארץ. תתאפשר הרחבה של הדיון במושגי היסוד של שיח המורשת ולמקומם בהתווית תיאוריות ופרקטיקות עכשוויות בשימור המורשת הבנויה, ריקמות עירוניות היסטוריות ואתרים ארכיאולוגיים: חורבות, אותנטיות, מקוריות, מונומנט, הוורנקולר, שחזור וכו'.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להרחיב את ההיכרות עם יסודותיה התיאורטיים וההיסטוריים של דיסציפלינת בשימור.
2. לקרוא, לבקר ולנתח טקסטים תיאורטיים ודיסציפלינריים.
3. להכיר את עיקרי השיח המקצועי והאקדמי סביב נושאי הקורס.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2001 cambridge university press choay, francoise the invention of the historic monument
חובה 2015 cambridge university press lowenthal david the past is a foreig country - revisited
חובה 1996 getty conservation institute stanley price, nicholas et al ) eds (. historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:15:23