מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות בניה ופירטי בניין 3 - 206968 (Previous)

206968 - טכנולוגיות בניה ופירטי בניין 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

גיאומטריות מרחביות, מבנים מרחביים ומעטפות בנין מרחביות-מורכבות. בניה קלה בפלדה, אלומיניום, זכוכית, חומרים פלסטים ואלמנטי מעטפת קלים מחומרים מרוכבים. מבני בד (ממברנות רכות), מבנים מנופחי-אויר, מבנים פרישים. קירות מסך, פתחים וזיגוג. ביצוע פרויקט תכנון של מבנה מרחבי בטכנלוגיות הבניה הנלמדות בקורס. יישום שיטות וטכנולוגיות בניה, שימוש בחומרים, תכנון ועיצוב פרטי בנייו כגון: חיבורים, עיגונים, בידודים ואיטומים.

תוצאות למידה
הסטודנט יתנסה בתכנון של מבנים מרחביים ומעטפות בנין מרחביות ובסוף הקורס יהיה מסוגל לגבש תכנון ראשוני בתחום תוך שילוב שיקולים עיצוביים והנדסיים.


הערות
קורס חובה שנה א מקצועי המסלול
לארכיטקטורה
מטלה סופית 20.7.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ב ארכיטקט בן-ארי אורן הרצאה 10 11
    13:30-15:30 ב ארכיטקט בן-ארי אורן תרגול 11
 
    11:30-13:30 ב ארכיטקט בן-ארי אורן הרצאה 10 12
    13:30-15:30 ב ד"ר אמיצי יובל תרגול 12
 
    11:30-13:30 ב ארכיטקט בן-ארי אורן הרצאה 10 13
    13:30-15:30 ב ארכיטקט לאודון עזרא
ארכיטקט כהנא דניאל
תרגול 13


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015   meyer boake, terri% architecturally exposed structural steel: specifications, connections, details%
2013   allen, edward% fundamentals of building construction: materials and methods
2010   smith, ryan e% prefab architecture:a guide to modular design and construction

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:19:15