מקצוע מידע על מקצוע : תחיקת התכנון - 206966

206966 - תחיקת התכנון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  206963 תחיקת התכנון והבניה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  206964 תהליכי תכנון ובניה      


הקורס בוחן את התכנון הסטטוטורי ככלי למדיניות והסדרה של המרחב. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנט לעקרונות דיני התכנון והבנייה בישראל, מערכת החקיקה, התקנות ומוסדות התכנון -הצדקתם, סמכויותיהם וגבולותיהם. סוגי תכניות ברמות השונות: תכנית אב, תשתיות, התחדשות ומסמכי מדיניות, תהליכי דיון ואישור, גמישות בין תכנון לביצוע, ייצוג ושילוב של שיקולי כלכלה, חברה וסביבה התהליכי תכנון וכלי ביצוע. בנוסף, הקורס עוסק בתהליכים, במגבלות ובהנחיות היוצרים את היתר הבניה ככלי מרכזי ביישום התכנון, העיצוב והבניה של מבנים, נופים ותשתיות ובבקרה על תהליכי ביצוע. כמו כן, בוחן את המבנה ואופן הפיתוח של תקנות התכנון והבניה, תקני בניה וכלי רישוי מתקדמים. הקורס פורט את העקרונות של דיני הקניין, המקרקעין, הנזיקין והביטוח השזורים בעבודת האדריכל. דגש מיוחד מושם בקורס על כללי הרישום והרישוי של אדריכלים וכללי האתיקה והמקצועות החלים עליהם.
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את העקרונות העומדים בבסיסו של החוק ויתמצא בחוק התכנון והבנייה ובשינויים החלים בו, תוך פיתוח מיומנות ראשונית בשפת החוק והתכניות, התשריטים, ההוראות, הנספחים וכלי המדיניות ומודעות למאגרי מידע קיימים והגישה אליהם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 משרד הפנים, ישראל משרד הפנים, ישראל משרד הפנים, ישראל מבנה אחיד לתכנית - מבא"ת
2015 צפרירים#נבו שרית דנה building codes, standards and specifications of israel - building and dweling

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:09:46