מקצוע מידע על מקצוע : היסטוריה ופילוסופיה של השימור - 206948

206948 - היסטוריה ופילוסופיה של השימור
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206990 היסטוריה ופילוסופיה של השימור       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס ישמש כפלטפורמה להעמקה בתולדות השימור בעולם מהמאה ה-18 ועד ימינו, ניסוח האמנות הבינלאומיות והתגבשות ארגוני השימור בעולם ובארץ. תתאפשר הרחבה של הדיון במושגי היסוד של שיח המורשת ולמקומם בהתווית תיאוריות ופרקטיקות_עכשוויות בשימור המורשת הבנויה:חורבות, אותנטיות, מקוריות, מונומנט, הוורנקולר, שחזור וכו'.
תוצרי למידה: 1.הסטודנט יפתח וירחיב את ההיכרות עם יסודותיה התיאורטיים וההסטוריים של דיסציפלינת השימור. 2.הסטודנט יקרא, יבקר וינתח טקסטים תיאורטיים ודיסציפלינריים. 3.הסטודנט יכיר את עיקרי השיח המקצועי והאקדמי סביב נושאי הקורס.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 cambridge university press choay, francise the invention of the historic monument
1999 butterwort, heinemann jokilehto, jukka a history of architectural conservation
2015 cambridge universtiy press lowenthal, david the past is a foreign country-revisited
1996 getty conservation institute stanley price, nicholas et al)eds( historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:00:28