מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 - 206913 (Previous)

206913 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע ע'י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: אדריכלות וקידמה במאות ה-02 וה-12: חשיבה עתידנית באדריכלות ובעיצוב עירוני. סמסטר ב' תשע"ח: ברוטליזם וקהילה. מחקר אדריכלי ואתנוגרפי אודות מתחם המגורים בתי בארי בתל אביב. סמסטר ב' תשע"ט: חומרים לבניה 2.


הערות
מרעיון למבנה, ממבנה לרעיון
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-17:30 ד ארכיטקט כהן אורי הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:20:59