מקצוע מידע על מקצוע : המאבק על המרחב: אדריכלות, תכנון - 206730 (Previous)

206730 - המאבק על המרחב: אדריכלות, תכנון
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הכרות עם ספרות מחקר העוסקת ביחסי כוח במרחב העירוני. פיתוח כלים ביקורתיים לניתוח אופני הפעולה של פרטים וקבוצות וחידוד ההבדלים בין ייצוג פורמלאי לבלתי פורמאלי ולייצוגים אחרים. הסטודנט יידרש למקרה בוחן בתחום יחסי הכוח במרחב העירוני בישראל. סמסטר א' תשע"ז: מדיניות תכנון ומשבר הדיור - קשרים היסטוריים, חברתיים וכלכליים.


הערות
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
701 אולמן 08:30-11:30 ה ד"ר בן-אריה רונן הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 the cultural studies readers, london de certeau, m. walking in the city, in during, s.
1989 rethinking architecture, london foucault, m. space knowledge and power, in leach, n. ed
1991 the production of space lefebvre, h.  

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:14:07