מקצוע מידע על מקצוע : תכן מבנים כולל - 206577 (Current)

206577 - תכן מבנים כולל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205455 תכן מבנים כולל       מקצועות זהים


שילוב ואינטראקציה בין מקצועות הקונסטרוקציה והאדריכלות, תוך דגש על תכן מבנים כמכלול תלת מימדי המשתלב בתכן אדריכלי עיצובי, פונקציונאלי וערכי. צבירת מיומנויות בפתרון סוגיות סטרוקטוראליות, בבחינת חלופות ובניתוח מערכות מבניות מגוונות מההיבט ההנדסי והכלכלי. תכנון של פרויקט החל מפרוגראמה ורעיון אדריכלי ועד לקביעה של פתרון הנדסי.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט: 1)יצבור ניסיון בתכנון הוליסטי בו הקונסטרוקציה מהווה גורם בעל נוכחות בתכנון האדריכלי, בו המבנה, החומרים והחלל עובדים ביחד מבחינה ארכיטקטונית וסטרוקטוראלית.
2) ידע לעבור בין תכניות ארכיטקטוניות לקונסטרוקטיביות.
3) יתנסה בקביעה ובתכנון מערכות סטרוקטוראליות המבטיחות יציבות מחד, אך משלימות ארכיטקטורה מאידך.
4)יתנסה ביחסי הגומלין בין התכנון הארכיטקטוני לתכנון הקונסטרוקטיבי.


הערות
קורס חובה לסטודנטים שנה ב' מקצועי
הגשה 14.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 08:30-10:30 ה פרופ' פרנסס רוזה הרצאה 10 11
200 אמדו 10:30-12:30 ה   פרויקט 11
 
233 אמדו 08:30-10:30 ה פרופ' פרנסס רוזה הרצאה 10 12
201 אמדו 10:30-12:30 ה   פרויקט 12

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:56:27