מקצוע מידע על מקצוע : מודלים ממוחשבים לתכנון ארכיטקטוני בר-קיימא - 206571 (Previous)

206571 - מודלים ממוחשבים לתכנון ארכיטקטוני בר-קיימא
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סקירת תחומי הידע הממוחשב בנושאים שונים של תכנון בר-קיימא (כגון: אנרגיה, רוחות, הצללה ופריסת מבנים בשטח). מודלים ממוחשבים: ליצירה, להערכה ולאופטימיזציה. שילוב של סימולציה לתכנון בעזרת מחשב מבוסס ביצועים. מבוא ליישום כלים ממוחשבים מתקדמים לסימולציה של בניינים.


הערות
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 אמדו 14:30-16:30 ה ד"ר יזיאורו אברהם הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ה ד"ר יזיאורו אברהם תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001   clarke, j.a. clarke, j.a. butterworth heinemann publishers
2005 montreal, canada. ibpsa ibpsa international conference on building simulation,
2006 architecture, geneva, switzeriand   proceedings. international conference on passive and low energy

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:42:04