מקצוע מידע על מקצוע : מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה - 206566 (Previous)

206566 - מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

ההשפעה האינטגרטיבית של צמחייה ומרקם עירוני על אי החום האורבני, זיהום האוויר ומפלס הרעש. שיטות כמותיות למטרת הקניית כלים עבור המתכנן לשילוב שיקולים אקלימיים וסביבתיים בתכנון נופי של מרחב עירוני.


הערות
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 סגו 08:30-11:30 ה ד"ר אלכסנדרוביץ אור הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1978 methuen and co ltd london t.r. oke boundary layer climates
1995 st. martin press ins j.l. monteith, m. unsworth environmental physics
2005 humana press l.k. wang, n.c., y.t. hung advanced air and noise polution control

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:50:58