מקצוע מידע על מקצוע : תורת הצבע - 206180 (Previous)

206180 - תורת הצבע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מהות הצבע, מופעיו ותפקידיו בטבע ובתרבות. ממדי הצבע ושיטות למיון צבעים. ראיית צבעים ותפיסת צבעים. הרמוניות של צבע באמנות ובטבע.


הערות
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ה פרופ'ח זבה-קולדני רחל הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ה פרופ'ח זבה-קולדני רחל תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים ז. רחל צבע במוסדות חינוך
1997 john wiley. color psychology-how we react to color birren, faber color and humman response

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:18:23