מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו נושאי אינטגרטיבי - 206171

206171 - סטודיו נושאי אינטגרטיבי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10 10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205654 תכנון כולל 2       מקצועות קדם
 
  208171 פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי       מקצועות זהים


מחקר דרך תכנון ( research by design ): פיתוח נושא/דיון/ רעיון דרך כלים ארכיטקטוניים, תוך שימוש במתודולוגיית מחקר המובילה לעמדה תכנונית ביקורתית ביחס לסוגיות עכשוויות.
בחירה מתוך מגוון נושאים המוצעים במסגרת נתיב או אחרים. הסטודיו מלווה בקורס עיוני תומך.

תוצאות למידה
בסיום הסטודיו הסטודנט יהיה מסוגל: להשלים תהליך של תכנון אדריכלי תוך שימוש במחקר דרך תכנון ( research by design )ושימוש בכלים ארכיטקטוניים לפיתוח ביקורתי של נושאים ורעיונות.


נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:06:32