מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו 9 -פרויקט גמר - 206111

206111 - סטודיו 9 -פרויקט גמר
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10 10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  208111 סטודיו פרויקט גמר - חלק 1       מקצועות זהים


תכנון העונה לנושא/דיון/רעיון נבחר ברמה של בניית קונספט. הסטודנט יפתח עמדה תכנונית בנוגע ליחסים הרלוונטיים לנושא הפרויקט, כגון היחס בין קנה מידה עירוני לקנה מידה בנייני.
הפרויקט מלווה בקורס עיוני תומך תזה.

תוצאות למידה
הסטודנט יהיה מסוגל:
1.לגבש שיטה-כלי-אסטרטגיה ולטעון טענה מרחבית המבוססת על דיון בנושא/קונטקסט וידע אדריכלי.
2.לפתח כלים חדשניים ומקוריים לדיון, לזהות ולהשתמש באמצעים רלוונטים המתאימים להתערבות, לנקוט עמדה וליישם טענה מרחבית דרך הכלי שנבחר.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:11:38