מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב וייצור ממוחשבים 3 - 206016 (Previous)

206016 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב וייצור ממוחשבים 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בעיצוב וייצור ממוחשבים


הערות
קורס בחירה: משחקים ומציאות מדומה


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
245 סגו 11:30-14:30 ה ארכיטקט עוזרי עזרא הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:35:49