מקצוע מידע על מקצוע : סדנה טכנולוגית הנדסית 2 - 206013 (Current)

206013 - סדנה טכנולוגית הנדסית 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  206171 סטודיו נושאי אינטגרטיבי       מקצועות צמודים
 
  205435 סדנה הנדסית 2א'       מקצועות זהים


הקורס יעסוק בשני נושאים: היבט התכנון ותהליך הבניה של פרויקטים אדריכליים. תינתן סדרת הרצאות הכוללות את סך תחומי התכנון והבניה העיקריים להקמת פרויקט אדריכלי בנוי. הסטודנטים יהיו מסוגלים להטמיע את הידע התיאורטי הנרכש בפרויקט הסטודיו, וירכשו יכולת לחבר טכנולוגיות בניה שונות בשלבי התכנון השונים. תוצרי למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: לחבר את המרכיבים השונים של פרויקט אדריכלי ולהבין כיצד הידע והשליטה של האדריכל במכלול הדיסציפלינות השונות משפיע על התוצאה הסופית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ב פרופ' בן-ארי אורן הרצאה 10 11
    13:30-15:30 ב פרופ' בן-ארי אורן תרגול 11
 
    11:30-13:30 ב פרופ' בן-ארי אורן הרצאה 10 12
    13:30-15:30 ב ארכיטקט שפי שהם תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002   john wiley and sons contemporary techniques in architecture
2012   anthony di mari nora you operative design
2000   john wiley and sons contemporary processes in architecture

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:23:08