מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 1 - 206012 (Previous)

206012 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר ב' תשע"ט: מחקר אדריכלי ואתנוגראפי של דירות airbnb בחיפה.


הערות
עוצמת רחוב- ישראל 100
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ב פרופ' אסיף שמאי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:24:11