מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 2 - 206011 (Previous)

206011 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.
סמסטר ב' תשע"ט: דוגמאות ולקחים בהתחדשות עירונית במחוז תל-אביב . סמסטר ב' תש"ף: אסטרטגיות להתחדשות עירונית, היבטים פיזיים וחברתיים של התערבות מתוכננת במרחב העירוני והצורך ביצירת מקום.
סמסטר ב' תשפ"א: ניתוח תהליכים בתכנון ובפיתוח עירוני.


הערות
ניהול תהליכים בתכנון ופיתוח עירוני
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 14:30-17:30 ה ארכיטקט וטרמן אריאל הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:20:09