מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 2 - 206009 (Previous)

206009 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ז: סדנא עירונית: סוגיות עכשוויות בעיצוב המרחב ההיסטורי של ירושלים.


הערות
קורס בחירה במסלול ארכיטקטורה
"מהוילה הים תיכונית אל העיר הלבנה"
מיועד לשנה ד' הסמכה ולסטודנטים
מתארים מתקדמים.
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ד מר פיינהולץ צפריר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:37:13