מקצוע מידע על מקצוע : שיטות דינמיות להבעה גרפית למעצבים - 205926

205926 - שיטות דינמיות להבעה גרפית למעצבים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206811 דיגום ותצוגה בעזרת מחשב       מקצועות מכילים


הקורס יעסוק בלימוד עקרונות להבעה דינאמית באדריכלות. במסגרת הקורס ילמדו שיטות ושימושים שונים באנימציה ווידאו באדריכלות ועיצוב. הקורס יקנה ידע בסיסי בשימוש בכלי אנימציה ווידאו מובילים.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:27:56