מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו 4-עיצוב עירוני - 205668

205668 - סטודיו 4-עיצוב עירוני
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205667 סטודיו 3       מקצועות קדם
 
  205577 פרויקט סטודיו 4       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205654 תכנון כולל 2      


לימוד מושגים וכלים המאפשרים לזהות יחסים ותהליכים ולפתח כלי תכנון שיעצבו את המרחב העירוני לאורך זמן וישפיעו על חווית המשתמשים בעיר. התייחסות למרחב הבנוי, לשטחים הפתוחים ולספירה הציבורית. חקר והתנסות במכלול קני מידה: תכנון תבניות ומערכות כלל עירוניות, עיצוב מרקמים, פעולה אדריכלית במקופ ספציפי, מתוך הבנה של הקשרים בינהם.


נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:25:48