מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו 3 - 205667

205667 - סטודיו 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205666 סטודיו 2       מקצועות קדם
 
  205576 פרויקט סטודיו 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205653 תכנון כולל 1      


תכנון מבנה בהקשר סביבתי. חשיפה מובנית לחוליות מרכזיות בתהליך התכנון תך הקניית כלי חשיבה ועבודה מתוך אחריות ומחויבות לתוצאה מנומקת.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:24:39