מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו 2 - 205666

205666 - סטודיו 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205665 סטודיו 1       מקצועות קדם
 
  205575 פרויקט סטודיו 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205652 מבוא לתכנון ארכיטקטוני      


הקורס יתמקד במעבר בין רעיון לצורה תוך התנסות בבחינת מערכים אדריכליים קיימים, תיעוד וניתוח אתר ובחינת דרכי התערבות. פיתוח רעיון להתערבות אדריכלית יגובש תוך לימוד והעמקה בנושאים כגון חוץ ופנים, פרטי וציבורי וכדומה.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:09:35