מקצוע מידע על מקצוע : תכנון כולל 7 - 205659

205659 - תכנון כולל 7
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205658 תכנון כולל 6       מקצועות קדם
 
  205301 תחיקת התכנון       מקצועות צמודים
 
  205649 תכנון כולל 7       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  208201 תכנון כולל מורחב א'       מקצועות זהים


תכנון אדריכלי של בעיה תכנונית מורכבת. הצבת הבעיה, חקירתה וניתוחה. קביעת פרוגרמת התכנון ופיתוח תיזת הפתרון המוצע. ניתוח חלופות תכנוניות ובחירת הפתרון המועדף. מטרת המקצוע: להביא לביטוי את יכולתו של הסטודנט לערוך סינטיזה בין היבטים תיאורטיים, מתודולוגיים ופרקטיים. הגשת המקצוע תכלול: פרוגרמה תכנונית, הצגת חלופות תכנוניות, נימוקי בחירת הפתרון המועדף. המשך התכנון המפורט יעשה במסגרת המקצוע "תכנון כולל 8". התכנון יבוצע בעבודה אינדיבידואלית. ציון על סמך מעקב במשך הסמסטר והגשת פרויקט.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:36:30