מקצוע מידע על מקצוע : תכנון כולל 2 - 205644

205644 - תכנון כולל 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
6.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  12       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205643 תכנון כולל 1       מקצועות קדם
 
  205602 תכנון כולל ב1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205654 תכנון כולל 2      


מטרת הקורס: לימוד תהליך מחשבה שיטתית ויצירתית לפתרון בעית תכנון קבוצת בניינים,יחד עם הסביבה הקרובה בהיקף עד 50 יחידות דיור, או 50 דונם (כגון:
1. שכונה קטנה.
2. מרכז לישוב כפרי.
3. מרכז מסחרי שכונתי.
4. מעונות לסטודנטים). שיטת העברה: התנסות בפועל בתכנון פתרון לבעיה בליווי הרצאות וסיור. דרישות מהסטודנט: בניית פתרון מנומק, תוך נוכחות פעילה באולפן. במידה והפרויקט יעשה במסגרת של צוות, הוא יכלול חלק אינדיבידואלי לכל אחד מהסטודנטים בצוות.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:32:19