מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט סטודיו 4 - 205577

205577 - פרויקט סטודיו 4
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205576 פרויקט סטודיו 3       מקצועות קדם
  205667 סטודיו 3     או
 
  205668 סטודיו 4-עיצוב עירוני       מקצועות ללא זיכוי נוסף


לימוד מושגים וכלים המאפשרים לזהות יחסים ותהליכים ולפתח כלי תכנון שיעצבו את המרחב העירוני לאורך זמן וישפיעו על חווית המשתמשים בעיר. התייחסות למרחב הבנוי, לשטחים הפתוחים ולספירה הציבורית. חקר והתנסות במכלול קני מידה: תכנון תבניות ומערכות כלל עירוניות, עיצוב מרקמים, פעולה אדריכלית במקום ספציפי, מתוך הבנה של הקשרים ביניהם.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:43:01