מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט סטודיו 3 - 205576 (Current)

205576 - פרויקט סטודיו 3
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205575 פרויקט סטודיו 2       מקצועות קדם
  205666 סטודיו 2     או
 
  205667 סטודיו 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תכנון מבנה בהקשר סביבתי. חשיפה מובנית לחוליות מרכזיות בתהליך התכנון תך הקניית כלי חשיבה ועבודה מתוך אחריות ומחויבות לתוצאה מנומקת.


הערות
קורס חובה לשנה ב' במסלול לארכ'
הגשה 8+9.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-15:30 א ד"ר טיבי אריאל הרצאה 10 11
    14:30-15:30 ד
    15:30-19:30 א ד"ר בלפרמן אהוד תרגול 11
    15:30-19:30 ד
 
    14:30-15:30 א ד"ר טיבי אריאל הרצאה 10 12
    14:30-15:30 ד
    15:30-19:30 א ארכיטקט בלוך-רנד מאיה תרגול 12
    15:30-19:30 ד
 
    14:30-15:30 א ד"ר טיבי אריאל הרצאה 10 13
    14:30-15:30 ד
    15:30-19:30 א ארכיטקט אלון מעוז תרגול 13
    15:30-19:30 ד
 
    14:30-15:30 א ד"ר טיבי אריאל הרצאה 10 14
    14:30-15:30 ד
    15:30-19:30 א ארכיטקט גולדשטיין אורן תרגול 14
    15:30-19:30 ד
 
    14:30-15:30 א ד"ר טיבי אריאל הרצאה 10 15
    14:30-15:30 ד
    15:30-19:30 א ארכיטקט שהם קרן תרגול 15
    15:30-19:30 ד
 
    14:30-15:30 א ד"ר טיבי אריאל הרצאה 10 16
    14:30-15:30 ד
    15:30-19:30 א ארכיטקט לונדון נורית תרגול 16
    15:30-19:30 ד
 
    14:30-15:30 א ד"ר טיבי אריאל הרצאה 10 17
    14:30-15:30 ד
    15:30-19:30 א ד"ר טיבי אריאל תרגול 17
    15:30-19:30 ד

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:01:11