מקצוע מידע על מקצוע : כלכלת המרחב והבנייה - 205571 (Current)

205571 - כלכלת המרחב והבנייה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  205570 שיקולים כלכליים בתכנון ארכ' ובניה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס עוסק בתפקוד המשק הלאומי והעירוני ובהיבטים של מדיניות כלכלית ובשיטות ניתוח כלכלי בתהליכי תכנון אדריכלי ובנייה. הקורס כולל סוגיות כגון: הכרת מבנה משק הבנייה ותפקודו, שוק הקרקע בישראל וייחודו, היבטים של מיקום לדיור, לתעסוקה, לשירותים למוסדות ולתשתיות, מימון בנייה ופרוגרמות כלכליות, כולל הערכת ביקושים, עלויות ורווחיות, הרכב הוצאות בניין ותפעול בניינים מדגמים שונים, אב-טיפוס של ניתוח ותפעול פרוייקטים בראיה של מחזורי חיים.


הערות
קורס קדם במסלול לתכנון ערים
ע"פ החלטת ועדת קבלה
בחינה
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 סגו 11:30-12:30 ב ד"ר ברויטמן דני הרצאה 10 11
404 סגו 12:30-14:30 ב   תרגול 11

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:29:06