מקצוע מידע על מקצוע : תכן מבנים כולל - 205455

205455 - תכן מבנים כולל
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205454 תכן מבנים - רכיבים משטחיים       מקצועות קדם
 
  014119 תכן מבנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  206577 תכן מבנים כולל       מקצועות זהים


גישה כוללנית לתכן המבנה כמכלול תלת מימדי המשתלב בתכן האדריכלי העיצובי והפונקציונלי. סקר מקיף של סוגי מבנים מרחביים ואפשרות יישומם. ביצוע פרויקט עם דגש על ההיבטים ההנדסיים. הפרויקט מבוצע עד רמה של קביעת רעיון והצדקתו מנקודת ראות הנדסית תוך התיחסות לנושאי יציבות, תפקוד וביצוע.


נערך בתאריך 02/12/2021 בשעה 16:16:33