מקצוע מידע על מקצוע : תכן מבנים - רכיבים משטחיים - 205454

205454 - תכן מבנים - רכיבים משטחיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  205453 תכן מבנים - רכיבים קויים       מקצועות קדם
 
  014135 תורת המבנה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205460 תכן מבנים 3      


מערכות מישוריות המורכבות ממוטות ומבני משטחים מישוריים רציפים. מערכות להעברת עומסים עיקריים. מערכות להעברת עומסים משניים. צרוף מוטות למערך מישורי - סידור המערך ופרוט חיבוריו. עומסים במישור המבנה ועומסים הניצבים למישור המבנה. טפוסי תקרות מבחינת התנהגותן בהעברת עומסים ובהתאם לשיטות הבצוע. היבטים כלכליים במבנה הרכיב וההשלכות לגבי מבנה השלם.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 20:10:43